Saturday, March 9, 2013

Crappy International Women's Day!


Nasilje se može dogoditi u svakoj porodici i u svakoj vezi, u svim slojevima društva, bogatima i siromašnima, bez obzira na nacionalnu, etničku, versku, obrazovnu ili drugu pripadnost. Žene su najčešće žrtve nasilja.

Nasilnik može biti: član porodice, suprug ili bivši suprug, vanbračni partner - sadašnji ili bivši parter, deca, roditelji, krvni srodnici, tazbina.

Nasilnici pripadaju svim društvenim strukturama: različitih su profesija, nivoa obrazovanja, materijalne situacije, nacionalnosti.


Nasilje ili zlostavljanje podrazumeva svako ponašanje ili radnju učinjenu protiv ženine volje, a koje je ugrožava: psihički, fizički, seksualno, ekonomski, ili ugrožava njeno spokojstvo.Nedavna istraživanja na teritoriji Vojvodine su pokazala:

-Da je skoro svaka druga žena doživela je neki oblik psihičkog nasilja.

-Da je oko 27% žena bilo izloženo pretnjama fizičkim nasiljem, a gotovo 34% njih je i trpelo fizičko nasilje.

- Da se u 34% slučajeva pretnji fizičkim nasiljem preti ubistvom, a najčešći oblik fizičkog nasilja je šamaranje (25.5% ove vrste nasilja). Ovaj oblik nasilja je naročito težak jer često izaziva akutne posledice u vidu fizičkih povreda, ali i hronične psihosomatske poremećaja ili traumatična iskustva.

-Da je 8% žena uključenih u istraživanje doživelo pretnje napadom oružjem, dok je u 6.2% slučajeva došlo do napada oružjem.

- Da je proganjanje doživelo 18.6% žena.

-Da je sadašnji ili bivši muž odnosno partner ispitanice bio najčešći nasilnik u zabeleženim slučajevima različitih oblika nasilja u porodici.

-Da ne postoje značajnije razlike u vezi sa ovom pojavom između gradskih i seoskih zajednica…

Izvor: http://www.hocudaznas.org/Ne okrećite glavu...
Ne skrećite pogled...
Prijavite nasilje nad ženama!